Wie zijn wij?

Geloof

Wij geloven dat God de Schepper is. Hij heeft alles gemaakt; wij zijn van Hem. Hij heeft alles goed gemaakt, zonder enige tekortkoming. Maar met de mens ging het in het begin al mis: Adam en Eva kwamen tegen God in opstand. Met deze zonde kwamen ellende, onrecht en de dood. Dat gaat zelfs zo ver dat de zonde diep in het hart van alle mensen geworteld is. Maar God heeft het daarbij niet laten zitten. Zijn zoon werd mens: Jezus Christus droeg de straf en maakte ons vrij. Dat deed hij uit liefde.

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16).

Dit geeft hoop en perspectief. Dit geeft het leven glans en houvast. Je leven heeft zin en je mag er zijn: God kende je al voordat de wereld bestond. Je bent door God gewild en hebt toekomst! Daarom wijden we ons leven aan Hem en aan de dienst in zijn koninkrijk.

Kerkdiensten

Geloven doe je niet in je eentje. Als gemeente van Christus willen we graag God ontmoeten. We komen samen om te bidden en tot Zijn eer te zingen. We lezen een deel uit de bijbel en staan daar verder bij stil in de preek.

Door de week

Geloven doe je niet alleen op zondag. Ook door de week zijn er verschillende activiteiten die helpen om geestelijk te groeien. Bijvoorbeeld bijbelstudie, gebed en catechisatie (onderwijs aan de jeugd). Daarbij gaat het om beter te begrijpen wat de Bijbel ons leert over Gods liefde, over vergeving van onze zonden, over het leven in vrijheid door Jezus Christus, en over de zin van ons bestaan.

Logo

De Ichtus-vis in ons logo verwijst naar Jezus als Heer van de kerk. De vis draagt de letters van de gemeente, D-V. Daarmee verwijst het logo ook naar hoe wij kerk willen zijn. Eensgezind bouwend op het fundament van Jezus Christus willen we ons laten voeden door zijn liefde en willen we zijn liefde doorgeven.
Meer informatie.

Kerkverband

Geloven doe je samen. Daarom zijn we als gemeente aangesloten bij de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Dit kerkverband is in 2023 ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Meer informatie over het kerkverband vind je op www.ngk.nl.

Meer weten?

Heb je vragen? Stel ze gerust! Wat kan "geloven" betekenen voor mensen? Meer weten van het Christelijk geloof? Overweeg de Alpha-cursus. Of: Kom eens langs. Je bent uiteraard van harte welkom om één van onze kerkdiensten te bezoeken.

Toproos
Rozen op het doopvont. De witte roos staat symbool voor Gods zuiverende genade, de rode roos voor het bloed van Christus dat vergoten is.

Copyright © 2023 Nederlandse Gereformeerde Kerk Duiven-Velp   |  Privacy en cookies   |  ANBI