Logo Gereformeerde kerk Duiven-Velp

22 november 2011

Elk logo is vroeg of laat aan een opfrisbeurt toe. Dat gold ook voor het logo van de GKV Duiven-Velp. Het logo dat vanaf de instituering (1999) van de gemeente gebruikt is beeldt een brandende olielamp af met de letters DV van Duiven-Velp. Daarmee verwees het logo naar het beeld van de gemeente als lamp, of kandelaar, die Gods licht laat schijnen voor de wereld (Matteüs 5:15, Openbaring 1:20). De olielamp als symbool voor de gemeente als “licht van de wereld” is echter niet eigentijds.

Logo 1999-2011
Logo 1999-2011
Logo 2011-heden
   Logo 2011-heden

Het nieuwe logo zoekt aansluiting bij het oude logo in termen van globale vormen, de letters DV als verwijzing naar de gemeente Duiven-Velp, en de vlam die brandt als licht voor de wereld. De olielamp is echter vervangen door de Ichtus-vis. Ichtus is het Griekse woord voor 'vis' maar is in het Grieks ook de afkorting voor: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser (Iesous CHristos Theou HUios Sotèr). De Ichtus-vis is sinds vroeg-christelijke tijd een symbool voor christenen en is ook nu een algemeen bekend symbool. De Ichtus-vis in het logo draagt de letters DV. Zo wordt de gemeente gedragen door Jezus Christus, de Heer van de kerk. In een brief aan de gemeente in Korinte noemt Paulus Christus het fundament waarop de kerk gebouwd wordt. De gemeente van Korinte was verdeeld, er waren allerlei problemen. Maar toch zegt Paulus door de Heilige Geest:

U bent een bouwwerk van God. (…) Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.”
(1 Korintiërs 3: 9-11).

Hiermee vormt de Ichtus-vis in het logo niet alleen een getuigenis over Jezus als Heer van de kerk, maar ook een verwijzing naar hoe wij kerk willen zijn. Eensgezind bouwend op het fundament van Jezus Christus willen we ons laten voeden door zijn liefde en willen we zijn liefde doorgeven.

Download Logo

Logo (JPG) 61 KB
Logo (EPS) 4,28 MB
Logo vet (JPG) 162 KB
Logo vet (EPS) 4,03 MB
Logo

Copyright © 2010-2022 Gereformeerde kerk vrijgemaakt Duiven-Velp   |   Privacy en cookies   |   ANBI